भीमाकोरेगाव ची लढाई

Sat, 01 Jan, 2022 12:39
कोरेगावची लढाई : ही महाराष्ट्राच्या पुणे जिल्ह्यामधील कोरेगाव भिमा या गावात भीमा नदीच्या काठावर झालेली एक ऐतिहासिक लढाई आहे. ही लढाई १ जानेवारी, इ.स. १८१८ रोजी इंग्रजांच्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व पेशव्यांच्या मराठा साम्राज्य यांच्यात झाली होती. ब्रिटिशांच्या बाजूने एकूण ८३४ सैनिक होते, ज्यांचे नेतृत्व सेनापती कॅप्टन फ्रान्सिस एफ. स्टॉंटन करीत होता. इंग्रजांच्या सैनिकांत बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री तुकडीचे सुमारे ५०० महार जातीचे सैनिक होते, काही युरोपियन व इतर काही सैनिक होते. तर मराठ्यांच्या बाजूने २८,००० सैनिक होते, ज्यांचे नेतृत्व सेनापती पेशवा बाजीराव दुसराकरीत होता. मराठ्यांच्या सैनिकांत मराठा, अरब व गोसाई या सैनिकांचा समावेश होता. पेशवाईच्या काळात अस्पृश्यतेचे पालन मोठ्या प्रमाणावर होत होते व महार, मांग व इतर अस्पृश्यांना अत्यंत हीन वागणूक दिली जात असे, याला विरोध म्हणून महार सैनिक आत्मसन्मासाठी ब्रिटिशांच्या बाजूने पेशवे व मराठ्यांविरूद्ध लढले आणि विजयी झाले. १८००च्या दशकांत पुण्याचे पेशवे, ग्वाल्हेर संस्थानाचे शिंदे, इंदूरचे होळकर, बडोद्याचे गायकवाड आणि नागपूरचे भोसले असे अनेक तुकड्यांत मराठा साम्राज्य विभागलेले होते, त्यापैकी ग्वाल्हेर, इंदूर, बडोदा व नागपूर हे मराठा साम्राज्याचे गट ब्रिटिश साम्राज्यात सामील झालेली होती. या युद्धात पराभूत होऊन पेशवाई व मराठा साम्राज्याचा अस्त झाला.
कोरेगाव भिमाच्या युद्धानंतर ब्रिटिशांनी शूर महार सैनिकांच्या स्मरणार्थ भीमा नदीच्या काठी ७५ फूट उंच विजयस्तंभ उभारून त्यावर २० शहीद व ३ जखमी महार सैनिकांची नावे कोरलेली असून स्तंभावर लिहिले आहे — One of the Triumphs of the British Army of the Earthकि
महार सैनिकांच्या सन्मानार्थ येथील विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी दरवर्षी १ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रासह देशभरातून बौद्ध , दलित, शीख व इतर जातीचे लोकही लाखोंच्या संख्येने येत असतात. बुद्धमूर्ती व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रतिमा समोर ठेवून बुद्धवंदना घेऊन शहीद सैनिकांच्या जयस्तंभाला मानवंदना दिली जाते.
इ.स. १८००च्या दशकांत मराठा साम्राज्य अनेक तुकड्यांत विभागलेले होते. त्यात पुण्याचे पेशवे, ग्वाल्हेर संस्थानाचे शिंदे, इंदूरचे होळकर, बडोद्याचे गायकवाड आणि नागपूरचे भोसले असे तुकड्यांमुळे कमकुवत साम्राज्य होते. ब्रिटिश साम्राज्याने ग्वाल्हेर, इंदूर, बडोदा व नागपूर यांच्या प्रमुखांशी शांतता करार वा तह करून त्या त्या संस्थानांचा भाग आपल्या राज्याला जोडला होता. १३ जून इ.स. १८१७ रोजी पेशवे आणि गायकवाड घराण्यात महसुलावरून वाद झाला त्यात बाजीराव पेशवे यांनी ब्रिटिशांची मध्यस्थी घेतली. व बडोदा संस्थानाचा मोठा भाग पेशवाईत समाविष्ट केला. परंतु यासाठी ब्रिटिशांची मध्यस्थी घेतल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे तो भाग ब्रिटिशांनी आपल्या राज्यास जोडला. यामुळे मराठा साम्राज्य ब्रिटिश अधीनस्त झाले आणि पेशवे केवळ नामधारी उरले. अल्पावधीतच पेशव्यांनी ब्रिटिशांना नमवण्याचा प्रयत्न खडकीची लढाईत केला परंतु ब्रिटिशांनी तेथेही पेशव्याचा पराभव केला. ही लढाई ५ नोव्हेंबर इ.स. १८१७ रोजी झाली होती. त्यानंतर पेशवे यांनी तेथून सातारा येथे पळ काढला आणि ब्रिटिशांनी पूर्णपणे पुण्यावर ताबा मिळवला. पुणे हे चार्लस बार्टन बर व कर्नल जनरल स्मिथ यांच्या नेतृत्वाखाली होते. आणि ते पेशव्यांचा पाठलाग करत होते. दरम्यान कर्नल स्मिथ याला भिती वाटत होती की पेशवा तेथूनही निसटून कोकणात जातील व तेथे राज्य करतील, म्हणून त्याने कर्नल बर याला कोकणात आणखी कुमक पाठवण्यास सांगितली. आणि एक जास्तीची कुमक पुण्याजवळील शिरूर येथे ठेवण्यास सांगितली. दरम्यान पेशवे कर्नल स्मिथचा पाठलाग चुकवून निसटून जाण्यात यशस्वी झाले परंतु दक्षिणेकडून कर्नल थेओफिलस प्रिझलर सैन्यासह तयार होताच, ते पाहून पेशव्यांनी मार्ग बदलला आणि पूर्वेकडे चालत नाशिकच्या वायव्य भागातून पुढे सरकले आणि कर्नल स्मिथ त्यांच्यावर हल्ला करेल या भीतीने ते पुन्हा पुण्याकडे वळले. डिसेंबर इ.स. १८१७च्या अखेरीस कर्नल बरला बातमी समजली की पेशवे पुण्यावर चालून येत आहेत तेव्हा त्याने शिरूर येथील सैन्याला मदतीसाठी तयार राहण्यास सांगितले ते सैन्य पुढे सरसावले आणि त्यांची लढाई कोरेगाव भिमा या गावात झाली. मराठ्यांचे २८,००० सैन्य होते, ज्यातील २०,००० घोडदळ, ८००० पायदळ सतत तैनात असे. कंपनी सरकाराच्या सैन्यांनी हल्ला करू नये यासाठी प्रत्येकी ६०० सैनिकांच्या तीन तुकड्या तैनात असत. या सैनिकांत अरब, गोसावी व मराठा जातीचे सैनिक असत. हे सैन्य पहिल्या फळीत हल्ला करण्यासाठी अरब सैन्याचा वापर करीत असे. तसेच त्यासाठी भाडोत्री सैनिक व त्यांचे वारस यांचाही सैन्यात वापर केला जात असे. सैन्यात घोडदळ आणि तोफखाना असे दोन विभाग ठेवलेले असत. लढाईचे नेतृत्व बापू गोखले, अप्पा देसाई आणि त्रिंबक डेंगळे ह्यांनी केले होते पैकी त्रिंबकजी डेंगळे हे कोरेगाव लढाईत प्रत्यक्ष सहभागी होते. तर अन्य जवळच्या फूलसेहर (आत्ताचे फुलगाव) येथे होते.
ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनीचे ८३४ सैनिक होते. दुसऱ्या बटालियन (बॉम्बे नेटिव्ह आर्मी तुकडी क्र १०२) मधील महार जातीचे सुमारे ५०० सैनिक होते. या तुकडीचे नेतृत्व कॅप्टन फ्रान्सिस स्टॉंटन यांनी केले. अन्य अधिकाऱ्यांमध्ये लेप्टनंट आणि अड्जुटंट पिटसन, लेफ्टनंट जॉन्स, असिस्टंट सार्जंट विंजेट हे होते. लेफ्टनंट स्वान्सटन नेतृत्व करीत असलेले सुमारे ३०० सैनिकांचे घोडदळ होते. २४ युरोपियन आणि ४ तोफा चालवणारे स्थानिक मद्रासी गोलंदाज व सहा पावडर तोफा होत्या. यांचे नेतृत्व लेफ्टनंट चिसलोम (Chisholm) करत होते. याचबरोबर साहाय्यक सार्जंट वायली (वायल्डे) यांचा तोफाखान्यात समावेश होता. महारांचे नेतृत्व रतननाक, जाननाक व भकनाक हे तिघांनी केले.
पेशवा दुसरा बाजीराव नासिककडे न जाता ओझरचा घाट उतरून जुन्नर खेडावरून ता. ३० डिसेंबर रोजी चाकण येथे येऊन पोहचला, अशी बातमी स्मिथ यास कळली. पूर्वी कोंकणांतून मुंबईकडून इंग्रज फौज येत होती तिला गाठावे किंवा पुण्यावर येऊन ते शहर एकदम हस्तगत करावे असा बाजीरावाचा बेत असल्याचे स्मिथ यास दिसून आले, दोन्ही गोष्टी इंग्रजांस बिकटच होत्या. पुण्यास इंग्रजांचा बंदोबस्त अगदींच तात्पुरता होता. त्याने आपल्या मदतीस शिरूरहून जास्त फौज बोलावली होती, त्यावरून कॅ. स्टॉंटन थोडे इंग्रज सैन्य बरोबर घेऊन ता. ३१ डिसेंबर इ,स. १८१७ रोजी रात्री ८ वाजता शिरूरहून निघा, तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजता कोरेगांवजवळ येऊन उतरला. तेथील टेकडीवरून त्याला पेशव्याची प्रचंड फौज भीमा नदीच्या काठीं दिसली. स्टॉंटनची बातमी बापू गोखल्यास होतीच. घोडनदीहून वरील इंग्रज फौज पुण्यास येत होती तिची बाजीरावाशीं अकस्मात गाठ पडली. बापू गोखल्यास श्रीमंतानी आज्ञा केली, की आज लढाई करून आम्हास पुढे जाण्यास मार्ग करून द्यावा. गावास लहानशी तटबंदी होती तेथे इंग्रज आश्रयार्थ गेले. त्यावर दुसऱ्या बाजूने मराठ्यांनी तोफांचा मारा सुरू केला. जागा अडचणीची असल्यामुळे तोफा बंद करून मराठ्यांकडील अरबांनी व पायदळांनी इंग्रजांवर चालून घेतले. तेव्हा संगिनीचे व तरवारीचेच युद्ध झाले. दोन्ही बाजूंचे भरपूर नुकसान झाले. रात्री ९ वाजेपर्यंत लढाई चालून मराठ्यांचे सैन्य आपल्या छावणीकडे परत आलें. सकाळी इंग्रजांच्या सैनिकांनी पाहिले तर मराठा सैन्य निघून गेल्याचे दिसले. इंग्रजांचे २७५ मारले गेले तर १७५ जखमी झाले, त्यापैकी बहुतेक होतकरूच होते. मराठ्यांचे सुमारे ५००-६०० लोक पडले. बाजीराव तर अगोदरच जेजुरीच्या वाटेने साताऱ्याकडे निघाला होता. पाठीमागून जनरल स्मिथ येत असतां त्यास ओझरच्या घाटात त्रिंबकजी डेंगळ्याच्या रामोशांनी इतके सतावून सोडले की ता. २ जानेवारी इ.स. १८१८ रोजी जेमतेम तो चाकणला येऊन पोचला. त्याच दिवशी कॅ. स्टॉंटन हा जखमी झालेले लोक व उरलेली फौज बरोबर घेऊन परत शिरूरच्या छावणीत गेला.
हेन्री टी प्रिंसेप यांनी लिहिलेल्या हिस्टरी ऑफ द पॉलटिकल अँड मिलिट्री ट्रान्जॅक्शन्स इन इंडिया पुस्तकात या लढाईचा संदर्भ आहे. महार समाजातल्या माणसांचा समावेश असलेल्या ईस्ट इंडिया तुकडीच्या धाडसाचे वर्णन या पुस्तकात आहे.Fourilm

Mon, 23 Jan, 2023 05:06

A urine pregnancy test was administered 14 days after insemination, and if positive, a transvaginal ultrasound would be performed 14 days later to assess the pregnancy outcome including the number of gestational sacs, viability, and location

UNFOMOWEW

Thu, 26 Jan, 2023 06:17

lasix for hypertension Western immunoblot analyses were performed to determine degree of apoptosis, as measured by cleaved PARP cPARP, pJNK2 1, CHOP, and DR5 L S protein levels, with GAPDH serving as the loading control

Plubops

Thu, 26 Jan, 2023 11:37

propecia results reddit Book Excerpt Part 1 Breast Cancer Poisons, Profits and Prevention, 178, p

aspilky

Fri, 27 Jan, 2023 03:00

THC is metabolized by and an inhibitor of a number of enzymatic liver pathways referred to as cytochrome P450 priligy dapoxetine review

avammeree

Fri, 27 Jan, 2023 08:42

Intraocular pressure Pupil reflex response Testing of side vision visual field examination, to determine how well you can read an eye chart where to buy kamagra in manila

Accuscuri

Sat, 28 Jan, 2023 07:50

how much viagra should a woman take Vaccines, brain injured children, 151 p106 7

Anymouh

Sun, 29 Jan, 2023 01:10

Ki67 15 was considered as having a high proliferative index doxycycline from mexico

Spededa

Mon, 30 Jan, 2023 10:54

cialis generic Johnnie bkihANYQdhMzM 6 27 2022

avammeree

Wed, 01 Feb, 2023 06:53

11 Also, the absence of intra abdominal lymphadenopathy on ultrasonographic examination and surgical exploration of this dog s abdomen lessened our concern of tumor metastasis buy generic propecia united states

smiguff

Fri, 03 Feb, 2023 01:27

2005; 37 360 3 lasix and potassium quinidine will increase the level or effect of pitolisant by affecting hepatic enzyme CYP2D6 metabolism

smiguff

Sun, 05 Feb, 2023 08:18

buy tamoxifen citrate online I would assume that it does not need to be refrigerated or hed under the tounge

Indenny

Mon, 06 Feb, 2023 06:33

propecia cost walmart However, for the women with follicles that had already been ruptured before the first IUI or those with luteinized unruptured follicles after the first IUI, single insemination was applied

jadsadeks

Wed, 08 Feb, 2023 04:00

F1 reproductive capacity was unaffected clomid and nolvadex pct Arteaga CL, Koli KM, Dugger TC, Clarke R 1999 J Natl Cancer Inst 91 46 53 Loss of heterozygosity at the CYP2D6 locus in breast cancer implications for germlin

accolve

Wed, 08 Feb, 2023 07:01

Taken at sunset when Botswana s most famous wildlife comes to the water s edge to graze and drink this is a truly unforgettable experience buying cheap cialis online

AlbertoKax

Thu, 09 Feb, 2023 06:21

Regards, An abundance of knowledge! https://service-essay.com/ how to write reflective essay

AlbertoKax

Fri, 10 Feb, 2023 04:20

You made your position very effectively!! https://essaywritingservicelinked.com/ writing on a paper

AlbertoKax

Sat, 11 Feb, 2023 09:38

Amazing all kinds of awesome tips. https://essaywritingservicelinked.com/ law coursework help

AlbertoKax

Sun, 12 Feb, 2023 11:26

Useful tips. Cheers! https://essaywritingservicelinked.com/ kindergarden writing paper

AlbertoKax

Tue, 14 Feb, 2023 08:25

Many thanks, Plenty of information. https://essaywritingservicelinked.com/ homework reading log

AlbertoKax

Tue, 14 Feb, 2023 09:14

Wow lots of terrific data. https://essaywritingservicelinked.com/ college of charleston essay

nistext

Wed, 15 Feb, 2023 06:31

comprar cialis online 33 Most importantly, use of yin yang huo Herba epimedii stimulates the endocrine system by increasing production and secretion of endogenous hormones such as corticosterone, cortisol and testoste

Sheli

Fri, 17 Feb, 2023 09:50

Wij begrijpen dat het belangrijk is dat minderjarigen op een veilige manier gebruik maken van het internet. We beschouwen het ook als onze verantwoordelijkheid om de website kindvriendelijk te maken en inhoud te tonen die bij jouw leeftijdsgroep past. Als

Menedly

Sun, 19 Feb, 2023 02:08

zithromax drug class Many notable musicians of the time originated in the city including Billy J Kramer, Cilla Black, Gerry and the Pacemakers and The Searchers

JosephMof

Mon, 20 Feb, 2023 03:40

Cheers! Useful information! essaywritingserviceahrefs.com definition essay help

AlbertoKax

Mon, 20 Feb, 2023 04:01

Kudos! Loads of stuff. https://essaywritingservicelinked.com/ clip art homework

Raymondacili

Mon, 20 Feb, 2023 04:40

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thank you once again. essaywritingservicebbc.com

qdcaqykm

Thu, 23 Feb, 2023 09:08

kimikiss.ru

quhvnpqz

Thu, 23 Feb, 2023 09:36

kimikiss.ru

qetalsfz

Thu, 23 Feb, 2023 11:53

kimikiss.ru

adcmxdej

Thu, 23 Feb, 2023 02:30

kimikiss.ru

AlbertoKax

Thu, 23 Feb, 2023 03:02

Nicely put, Kudos. https://essaywritingservicelinked.com/ writers for research papers

oxeblyia

Thu, 23 Feb, 2023 03:40

kimikiss.ru

Raymondacili

Thu, 23 Feb, 2023 03:44

Hi colleagues, its enormous piece of writing on the topic of tutoringand completely explained, keep it up all the time. https://essaywritingservicebbc.com/

tpspsclp

Thu, 23 Feb, 2023 04:03

kimikiss.ru

kvxwfktk

Fri, 24 Feb, 2023 02:36

p8tyh4llv8b86f.ru

msoohayk

Fri, 24 Feb, 2023 05:39

p8tyh4llv8b86f.ru

zjbgeifq

Fri, 24 Feb, 2023 05:40

p8tyh4llv8b86f.ru

rhbkpcit

Fri, 24 Feb, 2023 06:09

p8tyh4llv8b86f.ru

juxkbwoe

Fri, 24 Feb, 2023 06:21

p8tyh4llv8b86f.ru

dtjquyjb

Fri, 24 Feb, 2023 06:34

p8tyh4llv8b86f.ru

ijgmxfqo

Fri, 24 Feb, 2023 10:52

p8tyh4llv8b86f.ru

vmpaujfk

Sat, 25 Feb, 2023 03:29

p8tyh4llv8b86f.ru

nadujyrd

Sat, 25 Feb, 2023 07:20

p8tyh4llv8b86f.ru

vodszzey

Sat, 25 Feb, 2023 10:13

p8tyh4llv8b86f.ru

wrwjccln

Sat, 25 Feb, 2023 01:27

p8tyh4llv8b86f.ru

sbprhkac

Sat, 25 Feb, 2023 04:48

p8tyh4llv8b86f.ru

Alierce

Sat, 25 Feb, 2023 10:18

Pediatric Ingestions of Pramipexole and Ropinirole cialis buy online usa

CharlesAnida

Sun, 26 Feb, 2023 06:49

You said it nicely.. buy an essay paper online custom research papers for sale buy an essay uk

Robertjak

Mon, 27 Feb, 2023 12:26

You made your position pretty nicely!. buy phd research proposal dissertation experts uk help with dissertations

ShawnInare

Tue, 28 Feb, 2023 01:27

You have made your point quite well.! apps that help write essays help with writing essays essays help

AndrewObera

Wed, 01 Mar, 2023 08:16

Great content. Cheers. after that i do my homework in spanish you can be my teacher i ll do homework why do i always procrastinate my homework

Meelmvemn

Wed, 01 Mar, 2023 09:10

Sergio QOJjUoQbwHQfqlwvh 6 27 2022 safe cialis online CD36 Thr92 phosphorylation in melanoma cells is induced by phorbol 12 myristate 13 acetate PMA during protein synthesis and transport through the Golgi 61, and CD36

StevenBug

Wed, 01 Mar, 2023 09:43

Good facts. Thank you! top paper writing service dissertation paper writing services order a written paper from a custom writing service

Jerrynoimb

Thu, 02 Mar, 2023 11:30

You stated this effectively! objectives of the research proposal buying a research paper for college research proposal writer

Timothysig

Fri, 03 Mar, 2023 02:41

Nicely expressed certainly. ! online essay writers paper writer cheap best research paper writer

HectorTAM

Fri, 03 Mar, 2023 01:45

Awesome facts. Thanks a lot! college essays writing ucas personal statement writing service essay writing service uk

Josephfag

Sat, 04 Mar, 2023 02:05

Whoa a good deal of valuable tips. the story of an hour thesis statement bachelor thesis writing service philosophy paper thesis

HectorTAM

Sat, 04 Mar, 2023 01:40

Nicely put. Appreciate it! english essay writer write an email for me i am a writer essay sample

HectorTAM

Sun, 05 Mar, 2023 01:11

You actually revealed it well! write my essay today reviews someone to write my essay history essay writer

Manuelalams

Mon, 06 Mar, 2023 12:21

Amazing write ups. Many thanks! essay writing service cheap best coursework writing service effective email writing for customer service resume writing s

PatrickHoade

Mon, 06 Mar, 2023 01:57

Truly plenty of amazing info! college essay writing service service writing indian army the best online resume writing service best statement of purpose writing s

Brandonnob

Mon, 06 Mar, 2023 05:39

Truly many of useful data. custom paper writers custom paper writer write my philosophy paper for me essay writer review b

Andrewfub

Mon, 06 Mar, 2023 07:21

Incredible a lot of useful information. homework help cpm do my criminal justice homework homework help cpm courseworks help

Manuelalams

Mon, 06 Mar, 2023 07:47

Good information. Regards. while revising an argumentative essay a writer should can someone write me an essay for free business essay writer online essay write

PatrickHoade

Tue, 07 Mar, 2023 08:55

You actually said that adequately! essay writing help need help with essay essay bot myassignmenthelp

Manuelalams

Tue, 07 Mar, 2023 03:01

Amazing loads of superb knowledge! buy customized essays buy essays online for college pay for someone to write essay pay for term paper

Brandonnob

Tue, 07 Mar, 2023 09:13

Nicely put, Thanks a lot! writing dissertation abstracts define dissertation doctoral dissertation help my dissertation is bad

Andrewfub

Tue, 07 Mar, 2023 10:54

Amazing plenty of superb material! last minute paper writing service writing a scholarship essay cheap essay writing law school personal statement writin

PatrickHoade

Wed, 08 Mar, 2023 05:19

Wonderful information. Thanks! write my essay for cheap essay writers write my essay for me cheapdo my essay for me what should i write my descriptive essay abo

Manuelalams

Wed, 08 Mar, 2023 11:04

Good information. Thanks! essay writer online write a resume for me what should i write my persuasive essay on write my history essay

Brandonnob

Thu, 09 Mar, 2023 12:21

Valuable content. Regards. essays to buy best site to buy college essay essay papers for sale custom essay for sale

PatrickHoade

Thu, 09 Mar, 2023 01:42

Excellent content. Regards. how to write an analysis paper write my paper apa format write a paper for me write this paper for me

Andrewfub

Thu, 09 Mar, 2023 01:57

Many thanks! I appreciate this. custom term papers writing service buy papers online cheap finished custom writing paper best paper writing serv

Manuelalams

Thu, 09 Mar, 2023 07:19

Thanks. Quite a lot of write ups! trustworthy paper writing service help writing research paper service paper writing service accredited essay writing servic

FepCheece

Thu, 09 Mar, 2023 02:40

generic cialis tadalafil n 14 for ko and n 15 for ctrl

PatrickHoade

Thu, 09 Mar, 2023 08:09

You mentioned this very well! help with essays assignments essay writing service law law essay help help with college application essay

Manuelalams

Fri, 10 Mar, 2023 01:41

Great facts, Many thanks! mba essay writing service linkedin writing service uk personal statement writing service writing a letter of praise for good service <

Brandonnob

Fri, 10 Mar, 2023 02:46

You actually explained this well. custom papers writing essay paper writing service custom writing papers writing research paper service

Andrewfub

Fri, 10 Mar, 2023 04:23

Thanks a lot! I like this! writing an opinion essay best assignment writing service credible essay writing services essay writers service

PatrickHoade

Fri, 10 Mar, 2023 02:22

Thank you! A good amount of tips! buy online dissertation find dissertations online masters dissertation help thesis dissertation

Brandonnob

Sat, 11 Mar, 2023 05:07

Incredible lots of terrific knowledge. help write essay university essay help college essay tutor near me need help with essay

Andrewfub

Sat, 11 Mar, 2023 06:48

Nicely put. Appreciate it! admission paper writing service reliable paper writing service custom research paper writing services collage paper w

PatrickHoade

Sat, 11 Mar, 2023 11:47

Thanks, I value this. help writing a dissertation dissertation helper pay for dissertation online dissertation editing

Manuelalams

Sun, 12 Mar, 2023 02:11

Awesome tips. Appreciate it. customer service thesis pdf thesis statement for personal essay supporting thesis statements a thesis statement

Brandonnob

Sun, 12 Mar, 2023 07:32

Valuable tips. Thanks. essay on helping poor people essay on help history essay helper research essay help buy

Andrewfub

Sun, 12 Mar, 2023 09:07

Thanks a lot. Awesome stuff. essay writing service 12 hours fast hour essay writing service what is a good essay writing service mba essay writing service

PatrickHoade

Sun, 12 Mar, 2023 05:22

Many thanks, I like this. pay someone to do my homework do my physics homework online connect learnsmart do my homework i will do my homework

Manuelalams

Sun, 12 Mar, 2023 07:52

With thanks, Terrific stuff. help writing college essay scholarship essay help helping poor people essay help with writing college application essays

Brandonnob

Mon, 13 Mar, 2023 09:51

Many thanks. Numerous knowledge. pay for a paper to be written where can i buy resume paper custom paper writing service psychology essay writing service und

PatrickHoade

Mon, 13 Mar, 2023 11:18

With thanks. Very good information. dissertation statistics dissertations uk dissertation writing service write dissertation

Andrewfub

Mon, 13 Mar, 2023 11:27

You explained this very well. research paper writing services in india need to buy a research paper research paper to buy where to buy a good research paper

Manuelalams

Mon, 13 Mar, 2023 01:47

You actually said it adequately. essay help writing help me with my essay essay on helping others argumentative essay help

rmazbhma

Sat, 18 Mar, 2023 05:56

Король и Шут смотреть https://bit.ly/kish-serial

vhseiitb

Sat, 18 Mar, 2023 07:55

Король и Шут все серии https://bit.ly/kish-serial

ceqheoik

Sat, 18 Mar, 2023 07:55

Король и Шут все серии https://bit.ly/kish-serial

kttpoivb

Sat, 18 Mar, 2023 08:18

Король и Шут сериал https://bit.ly/kish-serial

qddegynd

Sat, 18 Mar, 2023 08:25

Король и Шут онлайн https://bit.ly/kish-serial

beuejbwl

Sat, 18 Mar, 2023 08:33

Король и Шут все серии https://bit.ly/kish-serial

yavvtatk

Sat, 18 Mar, 2023 08:19

Король и Шут все серии все сезоны https://bit.ly/kish-serial

hhakdahw

Sat, 18 Mar, 2023 10:20

Король и Шут просмотр сериала https://bit.ly/kish-serial

juhwwebx

Sun, 19 Mar, 2023 05:03

Король и Шут все серии Король и Шут все серии

ywmvubch

Sun, 19 Mar, 2023 05:11

Король и Шут новый сериал Король и Шут новый сериал

zevdgewu

Sun, 19 Mar, 2023 06:16

Арестович фейгин сегодня. «Арестович фейгин сегодня https://t.me/s/Areshtovychvideo

ooqqjlxl

Sun, 19 Mar, 2023 06:26

Арестович фейгин сегодня. «Арестович фейгин ютуб https://t.me/s/Areshtovychvideo

kccqtajj

Sun, 19 Mar, 2023 08:31

Арестович фейгин сегодня. «Арестович фейгин последний выпуск https://t.me/s/Areshtovychvideo

revolcpc

Sun, 19 Mar, 2023 08:31

Арестович фейгин сегодня. «Арестович фейгин последний выпуск https://t.me/s/Areshtovychvideo

zckfoukn

Sun, 19 Mar, 2023 06:32

Арестович фейгин сегодня. «Арестович фейгин последний выпуск https://t.me/s/Areshtovychvideo

gllxlmvt

Mon, 20 Mar, 2023 02:17

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/qmmfvo.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dpsmal.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/yohqyw.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ycbxop.kokljushka.ru http://www.

epcakqtd

Mon, 20 Mar, 2023 02:24

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dsxzez.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/qkanwz.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/svguvg.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/brdicf.kokljushka.ru http://www.

ldojjrhh

Mon, 20 Mar, 2023 04:15

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/vueovd.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/zbkjbj.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/hkftmq.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/azprsd.kokljushka.ru http://www.

hslnlfqa

Mon, 20 Mar, 2023 04:17

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/crjbkm.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/orrxnm.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/edqspm.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dhoter.kokljushka.ru http://www.

kouxkjhl

Mon, 20 Mar, 2023 04:18

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ixvpgs.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/xsfhaj.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/zdepno.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/bkmnbv.kokljushka.ru http://www.

qvyzmhgb

Mon, 20 Mar, 2023 04:21

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/rstwjc.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/doojit.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ylvjmx.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/mehfea.kokljushka.ru http://www.

styioodt

Mon, 20 Mar, 2023 05:05

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/eywwtf.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/zxtuao.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ovkepl.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/yipine.kokljushka.ru http://www.

yqrupeza

Mon, 20 Mar, 2023 05:42

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/rococi.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/errtga.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/mtlzvg.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/xpvivr.kokljushka.ru http://www.

swlsdikj

Mon, 20 Mar, 2023 06:12

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ixnffd.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ejvkoe.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/fcdozd.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/znigbq.kokljushka.ru http://www.

dpunlssb

Mon, 20 Mar, 2023 06:18

http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/ioqbcb.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/uexpqx.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/gtfmeo.kokljushka.ru http://www.drugoffice.gov.hk/gb/unigb/dbthqn.kokljushka.ru http://www.

Manuelalams

Tue, 21 Mar, 2023 04:07

Thanks a lot, I appreciate it. custom essay writing the ladders resume writing service cost best admission essay writing service writing a college ess

PatrickHoade

Wed, 22 Mar, 2023 01:01

Cheers, Useful information. buy school papers buy resume paper conference paper writing service research paper report writing service

Manuelalams

Wed, 22 Mar, 2023 09:48

You actually suggested this terrifically. essay writing paper essay writing services legal best essay writing service canada writing a scholarship ess

PatrickHoade

Wed, 22 Mar, 2023 03:09

You revealed this adequately. research paper help need to buy a research paper writing a term paper where can i buy a research paper

Manuelalams

Thu, 23 Mar, 2023 03:41

Thanks a lot! I value this. essaytyper english essay writing help essay on helping the poor essay help site edu i can t

PatrickHoade

Thu, 23 Mar, 2023 05:40

Nicely put. Thank you. essay writer birdie write essay for money have someone write my essay how to do my essay

PatrickHoade

Thu, 23 Mar, 2023 08:39

Appreciate it, Loads of forum posts. help with college essays narrative essay help paper writing helper help with scholarship essays

Manuelalams

Thu, 23 Mar, 2023 10:16

Nicely put, Appreciate it! best essay writing service cheap what is a claim in essay writing essay writing service blog online personal statement writing

Brandonnob

Sat, 25 Mar, 2023 01:23

Thanks a lot! Great information! do my writing homework can someone do my accounting homework online coursework i don t have enough time to do my homew

Andrewfub

Sat, 25 Mar, 2023 02:22

Thanks. I appreciate this. write my papers for me write my thesis paper for me online paper writer write my research paper for me cheap

Brandonnob

Sun, 26 Mar, 2023 12:12

You mentioned it adequately! paper writing service cheap research paper writing service student paper writing service towson custom papers

Andrewfub

Sun, 26 Mar, 2023 01:10

Factor very well utilized.. buy college research papers term papers writers buying research papers objectives of the research proposal

Brandonnob

Mon, 27 Mar, 2023 11:16

Whoa many of awesome data! linkedin profile writing service ireland best reviewed essay writing service paper writing service reviews essay writing serv

Andrewfub

Mon, 27 Mar, 2023 12:13

You expressed this superbly! pay to write paper cheap research paper writers best write my paper write my term paper cheap

Brandonnob

Tue, 28 Mar, 2023 10:00

Wonderful posts. With thanks. paper writing service usa english paper writing service buy papers for college psychology paper writing service

Andrewfub

Tue, 28 Mar, 2023 10:55

You actually revealed it superbly! essay on self help is the best help essay paper help essay writing service i need help with my essay

Brandonnob

Wed, 29 Mar, 2023 08:51

Appreciate it! Ample facts. guest blog writing service order essay writing service essay writing courses online free mba admission essay writing service

Andrewfub

Wed, 29 Mar, 2023 09:49

Cheers! Lots of stuff. how do i spend my holidays essay essay writter what to write in about me for dating site write my essay for cheap

Brandonnob

Thu, 30 Mar, 2023 08:03

Nicely put, Appreciate it! buy college essays online essays online to buy buy essays cheap best place to buy essay

Andrewfub

Thu, 30 Mar, 2023 08:58

You actually reported it terrifically. how to write a science paper ghost writer for college papers cheap research paper writer paying someone to write a paper

Brandonnob

Fri, 31 Mar, 2023 07:12

You actually stated it effectively. essay writing app will writing service huddersfield paid essay writing service essay writing service buy

Andrewfub

Fri, 31 Mar, 2023 08:05

Good data, Cheers! write paper for me master paper writers pay people to write papers writing papers

Shawnves

Sat, 01 Apr, 2023 07:38

With thanks. Numerous info. pay for research paper essay pay pay for term papers buying an essay

Oscarjek

Sun, 02 Apr, 2023 10:51

Thanks! Excellent stuff! paying someone to write a paper for youbuy cheap essay buy college essays online order essay cheap buy essay help

EugeneArtib

Mon, 03 Apr, 2023 02:29

Many thanks! Useful information! buying essays online https://helpwithdissertationwriting.com step to write an essay https://service-essay.com

Spotbah

Thu, 04 May, 2023 02:32

Food and wine are on the table cialis online without

gclubvip888

Tue, 06 Jun, 2023 01:11

gclub888888 good game form thailand

gclubfish888

Tue, 06 Jun, 2023 01:13

การเล่น Casino Online ที่สามารถรองรับระบบของ ทางเข้าจีคลับ ในการเข้าใช้งานผ่านทาง มือถือ และ คอมพิวเตอร์ PC ได้ทุกระบบ

wRZggzzf

Sat, 15 Jul, 2023 09:54

Read this blog post for tips on how to get started with an exercise routine during cancer cheapest cialis generic online Med 7 30 1992; 110 21 395 398

Oscarsjek

Wed, 26 Jul, 2023 03:52

This is nicely put! . online paper writing service essay writing service reddit professional essay writing cheap custom writing service

Manuelalams

Wed, 26 Jul, 2023 06:14

You said it perfectly.! buy essays online pay someone to write your paper pay someone to write my college essay buy an essay

Shaenves

Wed, 26 Jul, 2023 01:11

Many thanks, Loads of posts! dissertation proposal dissertation help services phd dissertation dissertation abstracts

Oscarsjek

Thu, 27 Jul, 2023 09:04

Incredible lots of superb knowledge! write essay write my resume for me what should i write my college essay about essay writer no plagiarism

Manuelalams

Thu, 27 Jul, 2023 12:08

Thanks a lot. A lot of info! proposal research research proposal apa write my term paper research paper help

Shaenves

Thu, 27 Jul, 2023 02:45

Thank you! A good amount of info. dissertation writing services best dissertation define dissertation dissertations

UainrCiO

Fri, 18 Aug, 2023 10:54

Department of Reproductive Medicine, Weill Cornell Medical College, New York, New York 10065, USA hair loss propecia Based on the IDSA guidelines for the clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, hu

Manuelalams

Sat, 19 Aug, 2023 12:37

Thanks a lot. I enjoy it! write my essay write my research paper for me online essay writer writing an opinion essay

Nertyday

Thu, 02 Nov, 2023 01:30

Cenforce 50mg over the counter - Students should understand the significance of medication reconciliation in preventing adverse events during transitions of care

Leave a Reply